SI EN

Podivjane zasedbe:
Naše delo je naša infrastruktura!

35. Grafični bienale Ljubljana: Iz praznine so prišli darovi kozmosa


Umetniški vodja: Ibrahim Mahama

Kuratorji: Exit Frame Collective, Alicia Knock, Selom Koffi Kudjie, Inga Lāce, Beya Othmani, Patrick Nii Okanta Ankrah


Pogajalki: Gaja Mežnarić Osole, Danica Sretenović

Dokumentacija: Amadeja Smrekar

Konstrukcijska dela: Louisa Selleret, Rok Oblak, Edern Haushofer

Skrbniki: Anamari Hrup, Eva Jera Hanžek, Andrej Koruza, Primož Turnšek, Sebastjan Kovač, Altan Jurca Avci, Juan José López Díez

Podporniki: Ana Kyra Bekš, Gregor Berkopec, Društvo Pina


Krater vzpostavlja tipologije kulturnega delovanja, ki temeljijo na »etiki situirane odgovornosti politik prostora.«* Zato uvaja svojo podivjano logiko v sestavne dele bienala (administracijo, prizorišča, publikacijo, občinstvo, urbane situacije). Podivjane zasedbe so rezultat osemmesečnih pogajanj, ki preverjajo odprtost 35. grafičnega bienala Ljubljana za prepoznavanje in opuščanje ekstraktivnih kulturnih ekonomij ter njegovo zavzemanje za geste vzajemnosti:


Gesta vzajemnosti 1: Krater je partner 35. grafičnega bienala Ljubljana pod istimi pogoji kot druge kulturne institucije. 18.000 kvadratnih metrov »čakajoče gradbene jame«, z že obstoječim naravno-kulturnim programom, razglasimo za bienalsko razstavišče. // Krater: zasedba urbanega prostora


Gesta vzajemnosti 2: Na Kraterju infrastruktura ni grajena, temveč se vedno znova vzpostavlja skozi prisotnost kolektiva in narave. Vzdrževanje Kraterja zahteva nenehno fizično, konceptualno in diskurzivno delo, ekosistem pa medtem prehaja skozi različne stopnje razvoja. V podivjani pogodbi zato sredstva, namenjena materialni produkciji, preusmerimo v pogosto prezrto in neplačano »vzdrževalno« delo. // Zasedba sredstev GB35


Gesta vzajemnosti 3: Obstoj Kraterja je negotov – ker ni prepoznan kot prostor urbane ekologije, je predviden za »urbano regeneracijo«. Podobno se je pripetilo ob »prenovi« Cukrarne, ko je bila zaraščena parcela, sicer območje samonikle biodiverzitete, v celoti pozidana. Da bi naredili vidne politike in taktike urbanističnega planiranja, ki kategorizirajo, nadzorujejo in dokončno brišejo podivjane predele mesta, Podivjana kartografija povezuje še obstoječe podivjane prostore z izbrisanimi. Je vaja urbanega spomina. // Institucionalne zasedbe


Gesta vzajemnosti 4: Regenerativno delo (narave) je infrastruktura – čeprav je bil v preteklosti že odstranjen, japonski dresnik ponovno prerašča zelene površine ob Cukrarni in tako povečuje biodiverziteto in kakovost prsti. Da bi podprli tovrstno delo, v času 35. grafičnega bienala prepoved rednega košenja prekinja občinsko vzdrževanje mestnih zelenic. // Institucionalna zasedba


Gesta vzajemnosti 5: Na primanjkljaj razpoložljivih sredstev s strani bienala se je Krater raje kot s krčenjem obsega samih zasedb odzval s predlogom: neplačano delo kolektiva se v promocijskih materialih beleži kot partnerstvo oziroma sponzorstvo in kompenzira z naročilom Trajninega papirja iz japonskega dresnika za posebne strani bienalske publikacije. // Zasedba publikacije


Podivjane zasedbe 35. grafičnega bienala vzpostavljajo nove soodvisnosti med bienalom in avtonomnimi ustvarjalnimi praksami ter tako skušajo predrugačiti protokole in ekonomije hegemonskih kulturnih modelov. Podivjane zasedbe namesto kratkotrajnih možnosti izpostavitve in promocije prek razstave poudarjajo in ustvarjajo pogoje za nadaljevanje eko-socialnega delovanja v kulturi.


*On nomadism: A conversation with Rosi Braidotti, odlomek iz intervjuja, objavljenega v Transeuropa Magazine, 2010. https://politicalcritique.org/world/2018/nomadism-braidotti/  


Več na: https://35.bienale.si/sl/umetniki/krater/